|     ขนาดอักษร         ก+     |     EN

การติดตามผลการดำเนินงาน ภาคตะวันออก ตามนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ


กลุ่มแผนงาน ได้มีการจัดประชุมทบทวนแผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ของสำนักงาน กศน. (พ.ศ. 2561 - 2580) ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร ซึ่งมี นายศรีชัย พระประชาธรรม เลขาธิการ กศน. เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว