|     ขนาดอักษร         ก+     |     EN

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาทักษะฝีมือด้าอาชีพ

...

วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิด ...

ประชุมรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงาน กศน. ไตรมาส 1-2

พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ ...

ประชุมทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา

กลุ่มแผนงาน ได้มีการจัดประชุม ...

ติดตามผลการดำเนินงาน ภาคตะวันออก

นายศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน. ...

ติดตามผลการดำเนินงาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

น.ส.ประดินันท์ สดีวงศ์ รองเลขาธิการ กศน. ...

ติดตามผลการดำเนินงาน ภาคใต้ ตามข้อสั่งการ

นางสาววิเลขา ลีสุวรรณ์ รองเลขาธิการ กศน. ...

ติดตามผลการดำเนินงาน ภาคเหนือ ตามข้อสั่งการ

นางสาวอภิรดี กันเดช ผู้อำนวยการกลุ่ม...

ติดตามผลการดำเนินงาน ภาคกลาง ตามข้อสั่งการ

นางสาวอภิรดี กันเดช ผู้อำนวยการกลุ่ม...

ประชุมพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อน

นายศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน.

ประชุม กกช. ครั้งที่ 1/2561

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิล์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ชาวกลุ่มแผนงานร่วมต้อนรับเลขาธิการ กศน. ใหม่

ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงาน ...