|     ขนาดอักษร         ก+     |     EN

เอกสารประกอบการประชุม


เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงจุดเน้นและแนวทางการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
@ อาคารหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564

ประเภทไฟล์: .PDF | ขนาดไฟล์:36.00 Mb | ดาวน์โหลด: 2 ครั้งเอกสารประกอบการประชุมจัดทำนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
@ ห้องประชุมบรรจง ชูสกุลชาติ สำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 4-5 ตุลาคม 2564

ประเภทไฟล์: .doc | ขนาดไฟล์:27.00 Mb | ดาวน์โหลด: 8 ครั้ง