|     ขนาดอักษร         ก+     |     EN

เอกสารประกอบการประชุม


เอกสารประกอบการประชุม ชี้แจงนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
@ โรงแรมราชศุภมิตร จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562

ประเภทไฟล์: .pdf | ขนาดไฟล์:2.22 Mb | ดาวน์โหลด: 0 ครั้งเอกสารประกอบการประชุม รายงานผลการดำเนินงานของสานักงาน กศน. ไตรมาส 1 - 2 ฯ
@ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี วันที่ 19 เมษายน 2562

ประเภทไฟล์: .pdf | ขนาดไฟล์:27.00 Mb | ดาวน์โหลด: 8 ครั้งเอกสารประกอบการประชุมพิจารณาแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงาน กศน. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
@ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561

ประเภทไฟล์: .pdf | ขนาดไฟล์:20.00 Mb | ดาวน์โหลด: 4 ครั้งเอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
@ ห้องประชุมบุณยเกตุ ชั้น 1 อาคารหอประชุมคุรุสภา วันที่ 26 ตุลาคม 2561

ประเภทไฟล์: .pdf | ขนาดไฟล์:20.00 Mb | ดาวน์โหลด: 54 ครั้งเอกสารประกอบการประชุมรายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจเร่งด่วนของสำนักงาน กศน.
@ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคารสำนักงาน กศน.

ประเภทไฟล์: .pdf | ขนาดไฟล์:9.56 Mb | ดาวน์โหลด: 13 ครั้งเอกสารประกอบการประชุมติดตามผลการดำเนินงานไตรมาส 1-2 สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
@ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี

ประเภทไฟล์: .pdf | ขนาดไฟล์:2.50 Mb | ดาวน์โหลด: 28 ครั้ง