|     ขนาดอักษร         ก+     |     EN

นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน


นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

ประเภทไฟล์: .pdf | ขนาดไฟล์:2.50 Mb | ดาวน์โหลด: 0 ครั้งนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562

ประเภทไฟล์: .pdf | ขนาดไฟล์:2.50 Mb | ดาวน์โหลด: 0 ครั้งนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561

ประเภทไฟล์: .pdf | ขนาดไฟล์:2.50 Mb | ดาวน์โหลด: 0 ครั้งนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560

ประเภทไฟล์: .pdf | ขนาดไฟล์:2.50 Mb | ดาวน์โหลด: 0 ครั้ง


แผนปฏิบัตราชการ ประจำปี


แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2563

ประเภทไฟล์: .pdf | ขนาดไฟล์:2.50 Mb | ดาวน์โหลด: 0 ครั้งแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2562

ประเภทไฟล์: .pdf | ขนาดไฟล์:2.50 Mb | ดาวน์โหลด: 0 ครั้งแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2561

ประเภทไฟล์: .pdf | ขนาดไฟล์:2.50 Mb | ดาวน์โหลด: 0 ครั้งแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2560

ประเภทไฟล์: .pdf | ขนาดไฟล์:2.50 Mb | ดาวน์โหลด: 0 ครั้ง


แผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 20 ปี


แผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย [2561-2580]

{{Coming Soon}}

ประเภทไฟล์: .pdf | ขนาดไฟล์:2.50 Mb | ดาวน์โหลด: 0 ครั้งแผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย [2560-2579]

ประเภทไฟล์: .pdf | ขนาดไฟล์:2.50 Mb | ดาวน์โหลด: 0 ครั้ง


รายงานผลการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.


รายงานผลการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประเภทไฟล์: .pdf | ขนาดไฟล์:2.50 Mb | ดาวน์โหลด: 0 ครั้งรายงานผลการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประเภทไฟล์: .pdf | ขนาดไฟล์:2.50 Mb | ดาวน์โหลด: 0 ครั้งรายงานผลการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประเภทไฟล์: .pdf | ขนาดไฟล์:2.50 Mb | ดาวน์โหลด: 0 ครั้งรายงานผลการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ประเภทไฟล์: .pdf | ขนาดไฟล์:2.50 Mb | ดาวน์โหลด: 0 ครั้ง


นามสงเคราะห์ กศน.


นามสงเคราะห์ 2562 (ฉบับภาษาไทย)

ประเภทไฟล์: .pdf | ขนาดไฟล์:0.00 Mb | ดาวน์โหลด: 0 ครั้ง


เอกสารแนะนำ กศน.

ประเภทไฟล์: .pdf | ขนาดไฟล์:0.00 Mb | ดาวน์โหลด: 0 ครั้ง  กลุ่มแผนงาน สำนักงาน กศน. ชั้น 3
     กระทรวงศึกษาธิการ
     เขตดุสิต กทม. 10300
รับข้อมูลข่าวสาร

สถิติการเยี่ยมชม


กลับสู่ด้านบน
กลุ่มงานพัฒนานโยบายและแผนงาน
กลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีฯ
กลุ่มงานติดตามประเมินผล
    :    chanunnipha@nfe.go.th