|     ขนาดอักษร         ก+     |     EN

ข้อมูลด้านสถิติ


บุคลากร   
ข้าราชการพลเรือน
        314

ข้าราชการครู
     2,208

บุคลากรทางการศึกษา
        430

ลูกจ้างประจำ
        633

พนักงานราชการ
   14,180

จ้างเหมาบริการ
     2,114
ข้อมูลล่าสุด 11/09/2562
หน่วยงาน / สถานศึกษา   
กลุ่ม/ศูนย์ ส่วนกลาง
          15

กศน.จังหวัด / กทม.
          77

กศน.อำเภอ
        928

กศน.ตำบล
     7,424

สถานศึกษาขึ้นตรง
          35

ห้องสมุดประชาชน
        919
ข้อมูลล่าสุด 11/09/2562
นักศึกษา   
ปฐมวัย
          27

ประถม
    70,247

มัธยมต้น
  370,435

มัธยมปลาย
  503,627

มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ)
          42

ปวช. (ภาคเรียนที่ 1/2562)
     7,562
ข้อมูลล่าสุด 11/09/2562