|     ขนาดอักษร         ก+     |     EN


  ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาทักษะฝีมือ...

วันที่ระลึกสากล แห่งการรู้...

ประชุมรายงานผลการดำเนินงาน...

ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษานอกระบบ...

  ปฏิทินกิจกรรม
 • 12
  ส.ค.63
  00.01-23.59   |   @----
  วันแม่แห่งชาติ
 • 18
  ส.ค.63
  00.01-23.59   |   @----
  วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
 • 8
  ก.ย.63
  09.00-14.00   |   @หอประชุมคุรุสภา
  วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ
 • 13
  ต.ค.63
  00.01-23.59   |   @----
  วันคล้ายวันสวรรคต ร.9
 • 23
  ต.ค.63
  00.01-23.59   |   @----
  วันปิยมหาราช

 •   หนังสือเผยแพร่

    English Daily & Idioms

    ข้อมูลด้านสถิติ
  บุคลากร   
  ข้าราชการพลเรือน
          314

  ข้าราชการครู
       2,208

  บุคลากรทางการศึกษา
          430

  ลูกจ้างประจำ
          633

  พนักงานราชการ
     14,180

  จ้างเหมาบริการ
       2,114
  ข้อมูลล่าสุด 11/09/2562
  หน่วยงาน / สถานศึกษา   
  กลุ่ม/ศูนย์ ส่วนกลาง
            15

  กศน.จังหวัด / กทม.
            77

  กศน.อำเภอ
          928

  กศน.ตำบล
       7,424

  สถานศึกษาขึ้นตรง
            35

  ห้องสมุดประชาชน
          919
  ข้อมูลล่าสุด 11/09/2562
  นักศึกษา   
  ปฐมวัย
            27

  ประถม
      70,247

  มัธยมต้น
    370,435

  มัธยมปลาย
    503,627

  มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ)
            42

  ปวช. (ภาคเรียนที่ 1/2562)
       7,562
  ข้อมูลล่าสุด 11/09/2562