center
Page 
 of 1079
เรื่องที่ 60
รหัสสถานศึกษา 1221070001
ชื่อสถานศึกษา กศน.ตำบลน้ำเป็น
อำเภอ เขาชะเมา
ระดับชั้น ประถมศึกษา
วิชาหลัก วิชาบังคับ
รายวิชา พว11001, วิทยาศาสตร์
รายละเอียด โลกกว้างทางวิทยาศาสตร์
คลิปวิดีโอ
อ่านหนังสือ
ใบงาน
ทดสอบ
วันที่บันทึก 14-Nov-16
Page 
 of 1079
พัฒนาโดย:กลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
นิกร เกษโกมล ศึกษานิเทศก์